Tietosuojakäytäntömme:

Rekisterinpitäjä:

Powerbyte Oy (y-tunnus: 2659600-9)

Syväojankatu 25

15700 Lahti

Mitä tietoja keräämme:

Asiakkaan yhteystiedot; nimi, osoite, sähköpostiosoite ja puhelinnumero, sekä tarvittaessa ajoneuvon tiedot; rekisteritunnus tai muu tunnistetieto, mm. mallimerkintä, moottorikoodi ja ohjainlaitteen tiedot. Tietosisältöön kuuluu auto ja/tai asiakaskohtaiset tapahtumatiedot.

Tietojen lähteet:

Tietojen lähde on pääasiallisesti asiakas itse. Lisäksi voimme täydentää tietoja julkisilla tiedoilla eri palveluntarjoajilta, kuten numerotiedustelusta ja Trafista.

Mihin tietoja käytetään:

Henkilötietoja käytetään asiakassuhteen hoitamiseen ja tilausten toimittamiseen, laskuttamiseen ja myyntitapahtumien arkistointiin. Tietoja voidaan käyttää rekisterinpitäjän markkinointiin, jollei asiakas ole tietoja luovuttaessa tai muulla tavalla erikseen sitä kieltänyt.

Kuka tietoja käsittelee:

Powerbyte Oy (y-tunnus: 2659600-9)

Syväojankatu 25

15700 Lahti

Rekisteritietoihin pääsee vain Powerbyte Oy:n henkilökunta. Tietoja voidaan luovuttaa kolmannelle osapuolelle kirjanpitolakiin tai muuhun vastaavaan lainsäädäntöön liittyvässä tarkoituksessa. Kaikki kolmannet osapuolet, joille tietoja luovutamme, ovat sopimuskumppaneitamme ja ovat sitoutuneet noudattamaan tietosuoja-asetusta ja muuta lainsäädäntöä. Tietoja ei luovuteta EU:n ulkopuolelle.

Kuinka tietoja säilytetään:

Kaikki tiedot on suojattu yritystoiminnassa normaalisti käytössä olevilla teknisillä suojausmenetelmillä. Powerbyte Oy säilyttää asiakastiedot Suomessa. Tietoja säilytetään vain tarpeellinen aika käyttötarkoituksen mukaisesti. Tietoja voidaan säilyttää käyttötarkotuksen päättymisen jälkeen laissa asetettujen vaatimusten ja velvollisuuksien täyttämiseksi. Tietoja säilytetään kauemmin myös kuluttajakauppaa koskevien vastuiden täyttämiseksi. Noudatamme uuden EU tietosuoja-asetuksen vaatimuksia.

Rekisteröidyn oikeudet:

Rekisteröity voi tiedustella järjestelmiin tallennettuja tietojansa puhelimitse p. 0440660007. Tietoja luovutettaessa tarkastetaan aina henkilöllisyys. Rekisteröidyllä on myös oikeus pyytää virheellisen tiedon korjaamista tai tietojensa poistoa rekisteristä. (Kaikissa tapauksissa tietojen poistoa ei voida suorittaa, koska lainsäädäntö voi vaatia tietojen säilyttämistä mm. kirjanpidossa.)